ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)

Πιο βαριά συγκριτικά με την Πετροπέρδικα, με λιγότερες ραβδώσεις στα πλευρά και γκριζωπή απόχρωση στο κάτω μέρος του περιλαίμιου, που λεπταίνει μεταξύ ματιών και ράμφους. Διαφέρει στην έλλειψη του χαλιναριού. Η φωνή της μοιάζει περισσότερο με κακάρισμα κότας παρά Πετροπέρδικας. Ζει σε χαμηλότερο υψόμετρο. Είδος επιδημητικό, απαντάται, σε άγρια κατάσταση, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *