ΖΩΝΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣΚΥΛΩΝ, Νέα Ανακοινώσεις

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΑΡ. 4/2018

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε ολόκληρη την έκταση του χώρου εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στις θέσεις Φράγμα Φανερωμένης, Σκεπόνι, Μυρίση έκτασης 7.993,89 στρεμ. της Ν. Νάξου όπως αναλυτικά αναφέρονται τα όρια στην Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Φ.Ε.Κ: 438/Β/14-02-2018).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *