Νέα Ανακοινώσεις

Πρόσληψη ενός νέου ιδιωτικού φύλακα θήρας με θέση εργασίας τον Κυνηγετικό Σύλλογο Νάξου

ΠΡΟΣ: Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων
Κυνηγετικό Σύλλογο Νάξου
Κυνηγετικό Σύλλογο Χαλκείου Νάξου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) νέου ιδιωτικού φύλακα θήρας με θέση εργασίας τον Κυνηγετικό Σύλλογο Νάξου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στην σχετική προκήρυξη μας, μέχρι και την 12η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10:00 έως 14:00 στην έδρα της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, (Φωκίωνος 8, Αθήνα) Τ.Κ. 10563 τηλ. 2103231212, 2103232616, fax: 2103257593.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την σχετική προκήρυξη με την απαιτούμενη αίτηση για συμμετοχή τους στο διαγωνισμό από τη Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ναξου. Περαιτέρω πληροφορίες θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς από την Ομοσπονδία.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετική βεβαίωση θυροκόλλησης της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *