Γενικες Συνελευσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14-5-17

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 20
Στη Νάξο σήμερα Κυριακή 14-5-2017 και ώρα 11,00 πμ , συνήλθαν τα μέλη του Κ.Σ. Νάξου στην ετήσια τακτική Γ.Σ., ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το Καταστατικό του συλλόγου, με θέματα:
1) Έγκριση Απολογισμού 2016 και Προϋπολογισμού 2017.
2) Ανάγνωση έκθεση Ελεγκτικής επιτροπής.
3) Έγκριση έκτακτης εισφοράς.
4) Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
5) Ρυθμίσεις – Απαγορεύσεις, Ενδημικό θήραμα και το μέλλον του στη Νάξο.

Στη Συνέλευση έχουν κληθεί και παρευρίσκονται ο Προϊστάμενος του Δασονομείου Νάξου κος Γ. Σέργης και ο κος Α. Σαλτερής ως εκπρόσωπος του Κ.Σ. Τραγαίας.
Η συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και προχωράει στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, με Πρόεδρο τον κο Μανώλη Καλαβρό και Γραμματέα τον κο Κορρέ Ευάγγελο.

ΘΕΜΑ 1ον
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Μανώλης Καλαβρός, καταθέτει στη κρίση της Γ.Σ. , τον απολογισμό 2016 και το προϋπολογισμό 2017, όπως υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την          Ομοσπονδία με τις σχετικές παρατηρήσεις.

Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2ον
Γίνεται ανάγνωση της έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και δίνονται οι ζητούμενες διευκρινήσεις.

Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 3ον
Ο Πρόεδρος Μ. Καλαβρός, ζητεί από τη Γ.Σ. να εγκρίνει και για τη κυνηγετική περίοδο 2017 –2018, την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των 10 Ευρώ ανά άδεια. Το ποσό που συγκεντρώνεται, δίνει τη δυνατότητα στο Σύλλογο να πραγματοποιεί φιλοθηραματικό έργο . (Ποτίστρες, δίκτυα, κλωβοί εξοικείωσης, τροφές περδίκων κλπ.)
Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 4ον
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα, για τη μέχρι τώρα πορεία του Δ.Σ. και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Συμβούλιο.
Ειδικότερα:
Επιδιώχθηκε η συνεννόηση με το Δ.Σ. του Κ.Σ. της Τραγαίας, σε μια κατεύθυνση προς όφελος του ενδημικού θηράματος.
Πραγματοποιήθηκαν 3 κοινές συνεδριάσεις και συναποφασίστηκαν κοινές δράσεις.
Ξεκίνησε η επικοινωνία του Δ.Σ. με τα μέλη του, δια μέσου μηνυμάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αμφίπλευρη ανταλλαγή σκέψεων και δράσεων.
Πραγματοποιήθηκε ύστερα από πολλά χρόνια εκδήλωση (χορός) του Συλλόγου, με απόλυτη επιτυχία.
Έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Συλλόγου με το Προεδρείο και την επιστημονική ομάδα της Δ. ΚΟΣΕ.

ΘΕΜΑ 5ον
Στη συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος του Δ,Σ, Ε. Κορρές, ενημερώνοντας τη Γ.Σ. επί της πρότασης που εισηγείται το Δ.Σ. προς τη Συνέλευση και χαρακτηρίζει συνολικά τη πολιτική κατεύθυνση αυτής της Διοίκησης.
Ειδικότερα:
Είμαστε αποφασισμένοι να ξαναδημιουργήσουμε το ενδημικό θήραμα στη Νάξο και θα το φτιάξουμε με τη συμμετοχή όλων.
Δεν είναι στις προθέσεις της Διοίκησης, απελευθερώσεις θηραμάτων σε περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι.
Θα αξιοποιηθούν επαρκώς το κύρος, η τεχνογνωσία, οι δημόσιες σχέσεις και η εμπειρία σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο της Ομοσπονδίας.
Προκειμένου να υπάρχει όφελος στο θήραμα και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του Συλλόγου καλούνται τα μέλη του, να ενταχθούν προαιρετικά σε μια από τις παρακάτω ομάδες εργασίας.
α) Πρόληψη λαθροθηρίας,
β) Καταμετρήσεις πληθυσμών καταφυγίων,
γ) Πολιτιστικές -οικονομικές δραστηριότητες,
δ) Αναπαραγωγή εκτροφείο-απελευθερώσεις θηραμάτων-υποδομές & συντηρήσεις εγκαταστάσεων-σπορές κλπ υπηρεσίες προς το θήραμα.
ε) Τομέας επικοινωνίας (κυνηγετική παιδία – άγραφοι κανόνες).
Με 3-5 ανθρωποημέρες προαιρετικής εργασίας ετησίως από κάθε μέλος, όλα θα αλλάξουν.
Η διαχείριση της πέρδικας στη προσπάθεια αναβίωσης της, προϋποθέτει περιορισμό ημερών, ατόμων ανά έξοδο και κυρίως χώρο στο θήραμα.
(15-9 έως 30-11 & απόφαση Γ.Σ. 19-5-13)
Με βάσει όλα όσα προηγήθηκαν, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότητα ζητείται η συνδρομή της Γ.Σ. για τα παρακάτω:

1) Ενεργοποίηση εκτροφείου κουνελιού στον Όσκελο, σε μια τελευταία προσπάθεια ανάπτυξης του. Εάν από σήμερα και μέχρι του χρόνου δεν υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, το εκτροφείο να προσανατολιστεί στην αναπαραγωγή λαγού.

2) Ξεκινάμε πιλοτικά να δημιουργήσουμε την ερχόμενη 5/ετία, ικανοποιητικούς πληθυσμούς σε πέρδικα και φασιανό, στο Βόρεια – Βορειοδυτικά & Ανατολικά – Νοτιοανατολικά της Νάξου, που ήδη είναι σχεδόν νεκρά από ενδημικό θήραμα. Προϋπόθεση είναι η απαγόρευση για 5 έτη κάθε κυνηγετικής δραστηριότητας του τμήματος : Από το Αμπράμ μέχρι τον Απόλλωνα, από τον επαρχιακό δρόμο και μέχρι τη θάλασσα, συνολικής έκτασης περίπου 7 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Όμοια ζητείται η οριοθέτηση αντίστοιχου τμήματος Ανατολικά της Νάξου και περιμένουμε προτάσεις σχετικά με τη περιοχή.

3) Η Διοίκηση προτίθεται να μετατρέψει τα δύο υπάρχοντα εκπαιδευτήρια, σε χώρους που δεν θα επιτρέπεται το κυνήγι με όπλα και ζητείται η βραχυχρόνια απαγόρευση θήρας για τρία χρόνια.
Τα παραπάνω αποτελούν συνολικά τη πολιτική κατεύθυνση του Δ.Σ επί των οποίων ζητείται η έγκριση της Γ.Σ. δίνοντας παράλληλα εντολή υλοποίησης.
Με όραμα – σωστό σχεδιασμό – τη συμμετοχή όλων και κυρίως άλλη νοοτροπία, δεσμευόμαστε να φέρουμε τους κυνηγούς σε επαφή με πληθώρα ενδημικών θηραμάτων.
Οι στόχοι είναι εφικτοί, δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν, απαιτείται διαρκής αγώνας και θα δοθεί από όλους.
Θα συνεχίσουμε συντεταγμένα σαν σύλλογος, όλοι μαζί, χωρίς να επιδιώκουμε απλή διαχείριση και μόνον, αλλά να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης του ενδημικού, καθώς και ουσιαστικής ανασυγκρότησης του Συλλόγου.
Δώστε την εμπιστοσύνη σας στο Δ.Σ και ενεργοποιηθείτε αποτελεσματικά.
Θα κερδίσουμε όλοι και κυρίως το θήραμα.
Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κυνηγών, που είναι απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν τα παραπάνω, μετά από αυτή τη Διοίκηση, δεν αποκλείεται ακόμα και να καταργηθεί ο Σύλλογος.
Ο κάθε ένας ας αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.

Έγινε ευρεία διαλογική συζήτηση, αντηλλάγησαν απόψεις, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:

Γιώργος Ανεβλαβής : Είμαι κατά όλων των απαγορεύσεων.

Χρίστος Βασιλάκης: Απαιτείται προσοχή, γιατί ότι κλείνει δεν ξανανοίγει.

Θοδ. Ζωλοτάκης: Είμαι αντίθετος με τη δημιουργία καταφυγίου 5/ετίας από Αμπράμ μέχρι Απόλλωνα, καθώς επίσης θα υπάρξει πρόβλημα με την αναστολή της κυνηγετικής δραστηριότητας, στο εκπαιδευτήριο Φανερωμένη χίλια βρύση Ξεστράτισμα.

Γ. Κουφόπουλος: Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές απελευθερώσεις πέρδικας από το Σύλλογο στην Ορεινή Νάξο. Οι αποτελεσματικότερες ήταν αυτές που πραγματοποιήθηκαν εντός του καταφυγίου Ζας Κορώνου, επειδή προστατεύθηκαν και τα πουλιά που απελευθερώθηκαν και οι νεοσσοί που εκκολάφτηκαν. Αυτό αποτελεί πρακτική που πρέπει να υιοθετήσει ο Σύλλογος.

Τέλος παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις από το Δ.Σ.

Πραγματοποιείται φανερή ψηφοφορία και εγκρίνεται με απόλυτη πλειοψηφία η πρόταση του Συμβουλίου.
Κατά της πρότασης ως προς το σκέλος της αναστολής της κυνηγετικής δραστηριότητας για μια 5/ετία, στη παραπάνω Νο 2 πρόταση του Δ.Σ., τάχθηκαν 4 μέλη ( Ζωλοτάκης Θ., Κουτσοκέρης Στ., Ματζουράνης Θοδ. Και Ματζουράνης Γιώργος),

Μετά από αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως έχει.

Ο Πρόεδρος                                                                                                        Ο Γραμματέας
Μαν.Καλαβρός                                                                                                      Ευαγγ. Κορρές

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *