ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Κ.Σ. ΝΑΞΟΥ 1) Καραθανάσης Δημήτριος του Βασιλείου 2) Κοντοπίδης Γεώργιος του Βασιλείου 3) Κερράς Αντώνης του Θεοδοσίου 4)…