ΑΓΡΑΦΟΙ ΝΟΜΟΙ

Η φύση ανήκει σε όλους και δεν είναι προσωπική μας ιδιοκτησία. Στη φύση είμαστε φιλοξενούμενοι και πρέπει να της συμπεριφερόμαστε…