ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΑΡ. 4/2018

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε ολόκληρη την έκταση του χώρου εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στις θέσεις Φράγμα Φανερωμένης, Σκεπόνι,…