Ο Εργης και ο κουμπάρος

Πριν καμπόσες δεκαετίες ο Έργης, Μεσώτης βοσκόςκατεβαίνει στη Χώρα οδοιπορικώς  για επείγουσα δουλειά, κουβαλώντας μέσα στο ντουρά του για πεσκέσι,…