Διοικητικο Συμβουλιο, Νέα Ανακοινώσεις

Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Πρόεδρος      :   Βιντζηλαίος Δημήτριος
Αντιπ/δρος    :   Ανεβλαβής Νικόλαος
Γραμματέας  :   Βασιλάκης Άγγελος
Ταμίας            :   Βαθρακοκοίλης Γεώργιος
Κοσμήτορ      :   Βερύκοκκος Γαβριήλ
Μέλος             :   Μαιτος Ιακωβος
Μέλος             :   Κατσουρός Δεμένεος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *