Νέα Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτικού φύλακα θήρας από την Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, με θέση εργασίας τον Κυνηγετικό Σύλλογο Νάξου”

https://www.dkose.gr/wp-content/uploads/2019/03/%CE%9A%CE%A3-%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%85-2019.pdf?fbclid=IwAR14-bnEc06yFo6RmRwoOLpPotyMnSem3xf0ziVkrcD9qxjxhaK1wlronKc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *