ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

Λαγός (Lepus europaeus)

Μήκος 55–60 cm και βάρος 3–6 kg. Έχει σώμα επίμηκες, κεφάλι ωοειδές και μεγάλο, αυτιά ανασηκωμένα ευκίνητα και πιο μακριά από το μήκος του κεφαλιού. Τα πίσω πόδια είναι μεγαλύτερα από τα μπροστινά και η ουρά είναι πολύ κοντή. Χρωματισμός γκριζοκάστανος με ανάμεικτες μαύρες τρίχες στο πάνω μέρος της ράχης και στα πλευρά και πιο λευκό το κάτω μέρος. Τα αυτιά περιβάλλονται στο άκρο τους από μια στενή μαύρη λωρίδα. Στη χώρα μας απαντάται παντού εκτός από ορισμένα νησιά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *