ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

Κουρούνα (Corvus corone)

Μήκος 35-40cm. Γενικός χρωματισμός του φτερώματος μαύρος με εξαίρεση τον αυχένα, τη ράχη και την κοιλιά που είναι γκρίζα. Ράμφος γκριζόμαυρο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *