Γενικες Συνελευσεις

Γενική συνέλευση 17-06-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21
Στη Νάξο σήμερα Κυριακή 17-6-2018 και ώρα 11,00 πμ , συνήλθαν τα μέλη του Κ.Σ. Νάξου στην ετήσια τακτική Γ.Σ., ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το Καταστατικό του συλλόγου, με θέματα:
Έγκριση Απολογισμού 2017 και Προϋπολογισμού 2018.
Ανάγνωση έκθεση Ελεγκτικής επιτροπής.
Έγκριση έκτακτης εισφοράς.
Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
Αρχαιρεσίες ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης 2018 – 2020.

Στη Συνέλευση έχουν κληθεί και παρευρίσκονται αντιπροσωπεία του Δασονομείου Νάξου και ο κος Μιχάλης Μαρούλης Δικηγόρος, ο οποίος ορίσθηκε από το Πρωτοδικείο Νάξου, με την Νο: 526/24-5-18 απόφαση του Δικηγορικού συλλόγου Νάξου, για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου.
Η συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και προχωράει στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, με Πρόεδρο τον κο Σιδερή Μανώλη και Γραμματέα τον κο Βαθρακοκοίλη Γιώργο.

Πριν ξεκινήσει η συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, πραγματοποιείται απονομή τιμητικού τίτλου καθώς και κύπελου, στα δυο μέλη του Συλλόγου, Γιώργο Βαθρακοκοίλη και Μανώλη Σιδερή, ιδιοκτήτες Ιρλανδικού σκύλου που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ευρώπης σε αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία.

ΘΕΜΑ 1ον
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Μανώλης Καλαβρός, καταθέτει στη κρίση της Γ.Σ. , τον απολογισμό 2017 και το προϋπολογισμό 2018, όπως υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την Ομοσπονδία και μάλιστα για πρώτη φορά χωρίς παρατηρήσεις και υποδείξεις.
Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα.
ΘΕΜΑ 2ον
Γίνεται ανάγνωση της έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και δίνονται οι ζητούμενες διευκρινήσεις.
Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα.
ΘΕΜΑ 3ον
Ο Πρόεδρος Μ. Καλαβρός, ζητεί από τη Γ.Σ. να εγκρίνει και για τη κυνηγετική περίοδο 2018 –2019, την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των 10 Ευρώ ανά άδεια. Το ποσό που συγκεντρώνεται, δίνει τη δυνατότητα στο Σύλλογο να πραγματοποιεί φιλοθηραματικό έργο, για το οποίο αποδίδεται λογαριασμός στα μέλη του Συλλόγου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις .
(Ποτίστρες, δίκτυα, κλωβοί εξοικείωσης, τροφές περδίκων κλπ.)
Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 4ον
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα, για τα θέματα που διαχειρίσθηκε η Διοίκηση τη χρονιά που πέρασε.
Πραγματοποιήθηκαν 12 συνεδριάσεις Δ.Σ. το 2018, ενώ ολοκληρώθηκε στις 8-8-2017, ο καθιερωμένος έλεγχος του Συλλόγου από το Δασονομείο, των υποχρεωτικά τηρούμενων βιβλίων από το Σύλλογο.
Εκτίμηση μας είναι ότι το κύριο αίτημα, για τριετή αναστολή της κυνηγετικής δραστηριότητας, έστω και στη μια εκ των δύο ΖΕΣ, που υπάρχουν θα ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου.
Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου στο κατάστημα viva mare, με απόλυτη επιτυχία.
Όσα θέματα κατά καιρούς αποτελούσαν αξιόλογη ενότητα για το σύλλογο, τα μέλη ενημερώνονταν με τηλεφωνικά μηνύματα.
Μάλιστα στήθηκε Ιστοσελίδα στη διεύθυνση : « www.ksnaxos.com », όπου θα υπάρχει δυνατότητα πληρέστερης και έγκαιρης ενημέρωσης.

ΘΕΜΑ 5ον
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης, εκλέγεται εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από :
Μελισσουργό Νικόλαο του Σπύρου και
Σέργη Ευάγγελο του Αθανασίου.
Στη συνέλευση παρευρίσκεται και ο Κος Μαρούλης Μιχαήλ ως δικαστικός αντιπρόσωπος.
Παραδίδονται από το Πρόεδρο οι καταστάσεις των ταμιακά εντάξει 432 μελών, καθώς και τα ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως έχει.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Μανώλης Σιδερής Γιώργος Βαθρακοκοίλης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *