ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΜΑΣ

Φυσιολογία του σκύλου

Θερμοκρασία του Σκύλου  : 37,9 – 39,2.

Αναπνοές ανά λεπτό :10 – 30

Καρδιακοί παλμοί (σε ηρεμία) : 90 – 130

Οιστρικός κύκλος (αριθμός ανά έτος) : 2

Διάρκεια οιστρικού κύκλου : 21 ημέρες.

Γόνιμες ημέρες :από την 9η – 13η ημέρα από την αρχή του κύκλου.

Διάρκεια εγκυμοσύνης : 58 – 67 ημέρες.Συνήθως 62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *