Νέα Ανακοινώσεις

Η Νάξος διαθέτει πλέον Ζ(ώνη) Ε(κγύμνασης) Σ(κύλων),

Η Νάξος διαθέτει πλέον Ζ(ώνη) Ε(κγύμνασης) Σ(κύλων), εντός της οποίας απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων.
Η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 7.993 στρέμματα, από τα 430.000 που είναι ολόκληρο το νησί.
Τοποθετήθηκαν από ομάδα εργασίας που συγκρότησε το Δ.Σ. του Κ.Σ. Νάξου, οι απαραίτητες σημάνσεις περιμετρικά σε όλα τα σημεία εισόδου- εξόδου της ΖΕΣ, ενώ σε αρκετούς ιδιόκτητους χώρους εντός ζώνης, πρόκειται να τοποθετηθούν κάμερες καταγραφής.
Η επιτήρηση – θηροφύλαξη εκτός από τις Δασικές αρχές και τη Θηροφυλακή, εναπόκειται σε όλους τους κυνηγούς.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως ο χώρος αυτός θα διαθέτει άφθονο ενδημικό θήραμα και η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων κυρίως κουταβιών, γίνεται αποτελεσματική και ευχάριστη.
Δημιουργούνται προϋποθέσεις οργάνωσης αγώνων κυνοφιλίας, τόσο σε επίπεδο Κυκλάδων όσο και ευρύτερης εμβέλειας, ιδιαίτερα τώρα που τον Κ.Σ. Νάξου κοσμούν δυο αξιόλογα μέλη του ως πρωταθλητές 2018 σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες πρακτικού κυνηγίου.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν για να πάρει Νόμιμη Υπόσταση το αίτημα των κυνηγών.
Η Διοίκηση απέδειξε ότι ο Κυνηγετικός Σύλλογος Νάξου, εκτός από όραμα διαθέτει μεθοδικότητα και προσανατολισμό.
Αποτελεί επιδίωξη η διαμόρφωση πρόσθετων υποδομών και προϋποθέσεων, ώστε το νησί να λογίζεται ως ελίτ κυνηγετικός προορισμός.

Φύση – Θήραμα – Κυνηγός μαζί για πάντα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *