ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Κ.Σ. ΝΑΞΟΥ

1) Καραθανάσης Δημήτριος του Βασιλείου
2) Κοντοπίδης Γεώργιος του Βασιλείου
3) Κερράς Αντώνης του Θεοδοσίου
4) Γιακουμέλος Παναγιώτης του Διονυσίου
5) Ψαρρός Ιωάννης του Δημητρίου
6) Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ του Ιωάννου
7) Πολυκρέτης Ευστάθιος του Σταύρου
8) Κορρές Μιχαήλ του Ιωάννου
9) Κονδύλης Μιχαήλ του Νικολάου
10) Κονδύλης Ιωάννης του Αντωνίου
11) Ξενάκης Ιωάννης του Νικολάου
12) Χαμηλοθώρης Νικόλαος του Λάμπρου
13) Δεγαϊτας Παναγιώτης του Γεωργίου
14) Γιωργοστάθης Ιωάννης του Γεωργίου
15) Γουρζής Κωνσταντίνος του Γεωργίου
16) Κουρνιώτης Ευάγγελος του Αθανασίου
17) Πάσουλας Ιωάννης του Εμμανουήλ
18) Μάρκου Παναγιώτης του Μάρκου
19) Ψαρρός Γεώργιος του Ιωάννη
20) Κορρές Εμμανουήλ του Μιχαήλ
21) Μαρούλης Ιωάννης του Νικολάου
22) Δεγαϊτας Εμμανουήλ του Γεωργίου
23) Τσακωνιάτης Αντώνης του Δημητρίου
24) Κατσώνης Αλέξανδρος του Δημητρίου
25) Μαϊτός Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
26) Κουμερτάς Γεώργιος του Εμμανουήλ
27) Φουτάκογλου Μιχαήλ του Ιορδάνη
28) Κουμερτάς Δημήτρης του Γεωργίου
29) Μαστρογιαννόπουλος Γεώργιος του Στεφάνου
30) Ξαγοράρης Αντώνης του Μάρκου
31) Μαρούλης Αθανάσιος του Δημητρίου
32) Βαθρακοκοίλης Κωνσταντίνος του Στεφάνου
33) Πιτταράκης Ειρηναίος του Ευαγγέλου
34) Κιουλαφής Στέλιος του Θεοδοσίου
35) Κουμερτάς Εμμανουήλ του Γεωργίου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *