Διοικητικο Συμβουλιο

Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Πρόεδρος      : Καλαβρός Μανώλης
Αντ/δρος       : Μπανακάκης Γιώργος
Γραμματέας  : Κονδύλης Μανώλης
Ταμίας            : Κορρές Ευάγγελος
Κοσμήτορας : Μαϊτός Γιάννης
Μέλος             : Μπαρδάνης Γιάννης
Μέλος             : Κουφόπουλος Δημήτρης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *