Δραστηριοτητες Δ.Σ.

Βραχυχρονια απαγόρευση θηρας στα εκπαιδευτηρια

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Υπόψη ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Κου Γ.ΣΕΡΓΗ
ΘΕΜΑ: <<ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Ζ.Ε.Σ.>>,

Στην Ελλάδα έχει καθοριστεί ένα δίκτυο από Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων (ΖΕΣ), όπου μόνον εντός αυτών των περιοχών επιτρέπεται η εκγύμναση των κυνηγόσκυλων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στη Νάξο υφίσταται δύο τέτοιες ήτοι:

1) Περιοχή Χώρας Νάξου – Γαλήνη – Εγγαρές – Αγ. Θαλλέλαιος – Μονή Χρυσοστόμου, εμβαδού 6,43 τετραγ. χιλ/τρα.

2) Περιοχή από Φράγμα Φανερωμένης – Σκεπόνι – Ξεστράτισμα – Μυρίσης – επαρχιακός δρόμος , εμβαδού 8,28 τετραγ. Χιλ/τρα.

Οι παραπάνω περιοχές εξυπηρετούν περίπου 700 κυνηγούς – κυναγωγούς. Η περίοδος μετά τη λήξη της θήρας, είναι ιδανική για να ασχοληθούν οι κυνηγοί με την εκγύμναση των κυνηγόσκυλων τους, την αναγκαία εκμάθηση των κουταβιών και τη προετοιμασία των μεγαλύτερων κυνηγόσκυλων για την επερχόμενη έναρξη της θήρας. Η δυνατότητα εκγύμνασης του κυνηγόσκυλου, έχει ζωοφιλική και κυνοφιλική σημασία, διότι είναι αναγκαία άσκηση για ένα σκύλο εργασίας, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης της δασικής αναψυχής, καθώς οι κυναγωγοί έχουν το κίνητρο να περπατήσουν στο δάσος, στην ύπαιθρο, συντροφιά με το σκύλο.

Ως απαραίτητη συνθήκη για τη λειτουργία μιας ζώνης εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων, θεωρείται η αφθονία του επιθυμητού θηράματος, που για τη περίπτωση μας, εστιάζεται στην ύπαρξη λαγού και πέρδικας.
Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κ.Σ. και για τους ανωτέρω λόγους, προτείνουμε τη βραχυχρόνια απαγόρευση θήρας για τρία χρόνια των δυο ζωνών εκγύμνασης σκύλων, για το σύνολο των θηραμάτων.

1) Περιοχή Χώρας Νάξου – Γαλήνη – Εγγαρές – Αγ. Θαλλέλαιος – Μονή Χρυσοστόμου, εμβαδού 6,43 τετραγ. χιλ/τρα.

2) Περιοχή από Φράγμα Φανερωμένης – Σκεπόνι – Ξεστράτισμα – Μυρίσης – επαρχιακός δρόμος , εμβαδού 8,28 τετραγ. Χιλ/τρα.

Τα θηραματικά είδη και ιδιαίτερα η νησιωτική πέρδικα, μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες, έχουν εγκατασταθεί επιτυχώς τα τελευταία χρόνια στις εν λόγω περιοχές.
Η έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, για το προτεινόμενο χρόνο, θα συμβάλει στη διατήρηση των θηραματικών πληθυσμών σε υψηλά επίπεδα, εξυπηρετώντας κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο το σκοπό ίδρυσης των.
Ο κυνηγετικός Σύλλογος Νάξου, προτίθεται να σηματοδοτήσει τις εν λόγω περιοχές σε όλα τα κομβικά σημεία εισόδου – εξόδου , πληροφορώντας τους ενδιαφερόμενους για το καθεστώς που διέπει (απαγόρευση θήρας – εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων), καθώς επίσης προτίθεται να αυξήσει τον έλεγχο, μέσω της θηροφύλαξης από τον φύλακα θήρας που δραστηριοποιείται στο νησί μας.
Στις ανωτέρω περιοχές έχουμε σκοπό να προβούμε στην απελευθέρωση νησιωτικών περδίκων και στη πραγματοποίηση φιλοθηραματικού έργου, που αφορά την εγκατάσταση δικτύου δεξαμενών όπου απαιτείται, παρέχοντας τεχνητά νερό όχι μόνο στις πέρδικες και τους λαγούς, αλλά σε όλα τα είδη της άγριας πανίδας. Επίσης θα πραγματοποιήσουμε σπορές ποωδών φυτών, με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού και της πέρδικας.
Θεωρούμε πως η απαγόρευση θήρας σε συνδυασμό με τη βελτίωση βιότοπων θα επιφέρει άμεσα τα επιθυμητά αποτελέσματα, ώστε η αφθονία του θηράματος εντός των ζωνών να ικανοποιεί τις ανάγκες εκγύμνασης των κυνηγόσκυλων της Νάξου. Εξάλλου η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων είναι μια πρακτική την οποία αναγνωρίζει η νομοθεσία βάζοντας τους αναγκαίους περιορισμούς.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεση σας οιανδήποτε συνεργασία, που στόχο θα έχει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο σύνολο της έκτασης του νησιού μας, αλλά και την εκ παραλλήλου ικανοποίηση της αυξημένης ανάγκης για την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων.
Επισυνάπτουμε παρεμφερή εμπεριστατωμένη Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας <<ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ>>.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ                                                   ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *